|Wat is chiropractie?
Wat is chiropractie? 2016-10-27T07:41:48+00:00

Wat is chiropractie?

Chiropractie is een wereldwijd bekende behandelwijze waarbij het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat, voornamelijk de wervelkolom, centraal staan. Wereldwijd is chiropractie de 3e grootste behandelwijze, na de reguliere geneeskunde en tandheelkunde. In Nederland is het nog een relatief onbekende behandelwijze.

Chiropractie streeft naar een optimaal functioneren van de wervelkolom en het daarin huizende zenuwstelsel.

Het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is opgebouwd uit de hersenen, ruggenmerg en zenuwen. De hersenen zijn onze ‘centrale computer’, die alles wat er in ons lichaam gebeurt registreren en alle functies in het lichaam aansturen (het aanspannen van spieren, het kloppen van het hart). Het ruggenmerg en de zenuwen vormen zogezegd de verbindingslijnen, zodat elke cel in het lichaam een verbinding heeft met de hersenen. Om goed te kunnen functioneren is het van groot belang dat de informatie-uitwisseling tussen hersenen en lichaam ongestoord kan plaatsvinden.

De wervelkolom

De wervelkolom is een zeer complexe structuur bestaande uit o.a. botten, gewrichtsbanden, spieren en zenuwen. De wervelkolom heeft verscheidene functies zoals beschermen van het zenuwstelsel, ondersteuning, aanhechting van spieren en bescherming van organen.

De verscheidene spieren die aan de wervelkolom vastzitten, maken beweging mogelijk. De wervelkolom bestaat uit 24 wervels en 5 vergroeide segmenten die het heiligbeen vormen, waarin zich bijna 100 gewrichtjes bevinden. De beweging in de afzonderlijke gewrichtjes in de wervelkolom zijn maar gering, maar als één geheel is er enorme beweeglijkheid en flexibiliteit. Zonder deze flexibiliteit zouden we niet vloeiend kunnen bewegen.

Hoe werkt dit dan samen?

Elke beweging die een mens maakt zoals het draaien van het hoofd en wandelen wordt mogelijk gemaakt door het aanspannen van vele verschillende spieren zodat gewrichten gaan bewegen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de zenuwen de spieren op het juiste moment daartoe opdracht geven. Verder is het natuurlijk ook van belang dat gewrichten, spieren en banden hiervoor soepel genoeg zijn.

Een stoornis in de wervelkolom uit zich vaak in een verminderde beweging in de gewrichten tussen twee wervels. Zulk een stoornis noemen we voor de eenvoud een blokkade. Zo kan slechts een lichte verstoring van de beweeglijkheid van de wervelkolom leiden tot kleine veranderingen in bewegen, welke ons kunnen hinderen in ons normale functioneren of tijdens het sporten.

Iemand met een of meerdere blokkades zal door de verstijving van deze regio van de wervelkolom en eventueel daarmee gepaard gaande pijn, zijn houding gaan veranderen ter compensatie. Dit zal leiden tot een verhoogde druk op andere delen van het lichaam. Uiteindelijk zullen door overbelasting in deze regio’s ook problemen ontstaan en zal de situatie alleen maar verergeren.

Een chiropractor kan deze blokkades opsporen en corrigeren om zo allereerst symptomen als pijn en stijfheid te verlichten. Het hoofddoel van chiropractische behandeling is echter meer dan symptoombestrijding alleen, namelijk de functie van het zenuwstelsel positief te stimuleren om zo de totale gezondheid en het welzijn te verbeteren.